GENERAL INFORMATIONS

Venue

Symposium Location:

2F, Taipei Garden Hotel (No. 1, Section 2, Zhonghua Rd, Zhongzheng District, Taipei City, Taiwan)

台北花園大酒店

Taipei Garden Hotel

venue